KRISTOF Všeobecné informace Nejčastější otázky

Katalog 2023

Připravili jsme pro vás nový katalog zájezdů pro školy na rok 2023! V případě zájmu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 138 241 nebo na e-mail info@mojeanglie.cz.
CK KRISTOF - katalog 2023
zobrazit více
 
 

Informace pro účastníky - Nejčastější otázky

           Jaké je složení anglických rodin?         
Studenti jsou většinou ubytováni v rodinách buď mladších manželů, kteří mají volný pokoj, nebo v rodinách, kde děti již s rodiči nebydlí nebo studují na vzdálených univerzitách. Ve většině rodin byli již dříve ubytováni čeští studenti a tak znají jejich nároky a požadavky. V některých případech – a to platí hlavně pro Londýn – mohou být studenti ubytováni v rodinách jiné barvy pleti. Tuto skutečnost se dozvíme až při příjezdu a nemůžeme ji žádným způsobem ovlivnit. Hostitelskou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba.

 1. Jaká je životní úroveň anglických rodin?

  Úroveň je velmi různá a v každém městě odlišná. Pro rodiny je tento způsob ubytování významným zdrojem příjmů. Většina rodin pochází ze střední vrstvy. Obvykle jeden z rodičů pracuje na poloviční úvazek či vykonává sezónní práci.


  Jaké odlišnosti může student očekávat a co je na místě nejvíce překvapí?

  V první řadě je v Anglii jiný životní styl. Většina Angličanů zastává názor, že život je příliš krátký a čas věnovaný úklidu lze využít jinak – proto úprava a úklid v domě spíše odpovídá stavu našich dětských pokojů. České studenty většinou překvapí, že anglické domky a pokojíky jsou hodně malé, zahrádka je spíše betonový plácek, domy jsou 2 - 3 podlažní a v každém patře cca 2 - 3 malé pokojíky. Koupelnová baterie není společná pro teplou a studenou vodu (jak ji známe u nás), ale na jedné straně umyvadla či vany je kohoutek na teplou a na druhé straně kohoutek na studenou vodu. Také pouštění sprchy není tak jednoduché jako u nás. Angličané se nepřezouvají a doma chodí v botách. Na stěnách je velké množství talířků, hrnečků apod.


  V jakém počtu budou studenti v rodinách ubytováni?

  Studenti si sami zvolí, s kým chtějí být ubytováni. Dle jejich přání budou ubytováni po dvojicích, trojicích či čtveřicích v jedné rodině. V případě krátkých zájezdů na 2-3noci je ubytování zpravidla po trojicích a čtveřicích v jedné rodině. U delších zájezdů a především u jazykových kurzů se snažíme o ubytování po dvojicích v jedné rodině. Konečné rozhodnutí je však na zahraničním partnerovi, které nemůžeme měnit. Na ubytování po dvojicích není nárok a v případě, že jsou studenti ubytováni 3 - 4 v jedné rodině, nelze požadovat slevu či uplatnit reklamaci.


  Mohu bydlet v rodině sám?

  V některých městech a mimo hlavní sezónu je možné samostatné ubytování, za které se připlácí cca 2 GBP/noc. Samostatné ubytování znamená, že v rodině je pouze jedna osoba české národnosti, mohou zde ale být ubytováni studenti z jiných zemí. Požadujete-li samostatné ubytování, kontaktujte naši kancelář s dostatečným předstihem – nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem.


  Máme přivést rodinám nějaký dárek?

  Vozit dárky nedoporučujeme. Nejedná se o výměnný pobyt. Za ubytování si rodiny účtují peníze. Rozhodně nedoporučujeme dávat dárek hned první den, ale spíše až na konci pobytu. Poskytnutí dárku je výraz spokojenosti s ubytováním a službami rodiny. Dále nedoporučujeme vozit jako dárek alkoholické nápoje, ale spíše nějakou maličkost – keramický hrnek či informace o vašem městě v anglickém jazyce.


  Jak je to v Anglii se zásuvkami? Je potřeba adaptér?

  Ano, pro funkci českých elektrických spotřebičů je potřeba mít adaptér. Jeho zakoupení je možné až na místě v hodnotě cca 1 GBP nebo již v ČR za cca 150 Kč. Některé rodiny adaptéry mají. Každý student by měl mít svůj adaptér, dále doporučujeme, aby jeden ze skupinky ubytovaných vzal prodlužovací kabel. Zásuvky v pokojích pro studenty bývají obvykle 1-2.


  Budeme znát kontakt na anglické rodiny?

  Obvykle cca 2 - 3 dny před odjezdem zasíláme škole kontaktní údaje - adresy a tel. spojení na anglické rodiny. V posledních letech se čím dál častěji stává, že těsně před odjezdem dochází ke změnám jak v samotných účastnících zájezdu (někdo ze studentů stornuje svou účast na zájezdu a poté se jeho spolubydlícímu musí změnit rodina) či dochází ke změně v hostitelských rodinách - např. onemocnění apod. V takovém případě konečný seznam nezasíláme, aby nedocházelo ke zmatečným informacím. Zaslání seznamu rodin není z naší strany povinné a není možno ho vyžadovat.


  Smí studenti po večeři opouštět rodiny?

  Z důvodu bezpečnosti nesmí studenti opustit rodiny ve večerních hodinách. V případě, že rodinu opustí, KRISTOF ani doprovázející pedagogové nenesou žádnou odpovědnost za studenta.


  Stává se, že jsou studenti s rodinami nespokojeni a naopak rodiny nespokojené se studenty?

  Ve výjimečných případech může nastat situace, že rodina si s českým studentem neporozumí. Většina těchto nedorozumění vzniká z mylné představy o úrovni anglických rodin a života v Anglii - úroveň rodin je stejná, případně nižší než v ČR. Studenti se v rodinách během roku střídají po 3 – 5 dnech, a tak nemůžete od rodin očekávat, že si se studenty budou do noci povídat, či že je budou brát na výlety apod. Další problém nastává v okamžiku, kdy student je alergik a bydlí např. v rodině, která má zvířata anebo v případě, kdy student není dostatečně zdvořilý a chová se nevhodně v rodině (např. je hlučný, kouří na pokoji, přijde opilý, skáče po posteli, rozbije nějakou věc a neohlásí to, vodí si do rodiny návštěvy apod.)


  Co by měl student udělat v případě, že není s rodinou spokojen?

  Nejdříve se pokusit vše vyřešit sám. Pokud je problém se stravou, měl by říci, co jí a co ne, případně že by chtěl více jídla. Pokud problémy přetrvávají, tak vše nahlásit našemu průvodci. Ten do rodiny zajde a zjistí skutečný stav věci. Většina nedorozumění vzniká malou znalostí angličtiny (studenti nedokáží poprosit rodinu o více jídla, vysvětlení jak funguje sprcha, neumí zapnout topení apod.) Průvodce se nejprve pokusí vše vyřešit na místě. Nejde-li věc řešit na místě, pokusí se přestěhovat studenta do jiné rodiny. Naše cestovní kancelář se snaží předejít těmto nedorozuměním tím, že každý student obdrží speciální slovníček, dostane pokyny jak se chovat v rodinách a v neposlední řadě naši zkušení průvodci vše dětem před příjezdem do rodin vysvětlí.


  Jede s námi průvodce a jaká je náplň jeho práce?

  Ano, průvodce je standardně u každého zájezdu či jazykového kurzu. V případě, kdy si škola nepřeje našeho průvodce, vykonává jeho služby jeden z pedagogů. Průvodce podává výklad o navštívených městech, památkách, řeší připomínky studentů. Průvodce nemá odpovědnost ani neprovádí dohled nad studenty.


  Jací lektoři studenty vyučují a jak probíhá výuka?

  Žáci jsou vyučováni výhradně britskými lektory s patřičnou kvalifikací pro výuku angličtiny. První den jsou studenti rozděleni do skupin dle svých jazykových znalostí. 1 lekce zpravidla trvá 45 - 50 min. Přestávky následují vždy po 45 - 50 min. výuky v intervalu 5 - 10 min. Studenti jsou vybaveni studijními materiály. Slovník, sešit a psací potřeby má každý svoje.


  V jakých školách probíhá výuka?

  Jedná se o prostory v jazykových školách či vzdělávacích střediscích. Většina z nich jsou uznány i Britskou radou – institucí, která dohlíží nad kvalitou úrovně výuky. Na závěr každého kurzu obdrží studenti certifikát o absolvování kurzu.


  Jakými pravidly se studenti ve škole musí řídit?

  Předně nesmí mluvit česky – je to nezdvořilé vůči lektorům, kteří jim nerozumí. Dále se řídi základními pravidly slušného chování – nepoškozovat majetek školy, nebýt hlučný a nerušit ostatní studenty.
   

  Jaká strava je poskytována v hostitelských rodinách?

  Většinou plná penze, tj. snídaně, obědový balíček a teplá večeře. Strava začíná večeří v den příjezdu do rodiny a končí snídaní a obědovým balíčkem v den odjezdu. Snídaně – toasty s máslem a marmeládou, cornflakes s mlékem, káva, čaj či džus. Obědový balíček - obdoba našich školních svačin – toast s máslem, šunkou či sýrem, ovoce, sušenka, pití. Večeře – špagety, pizza, maso (ryba, skopové, hovězí či vepřové) s brambory, hranolky nebo kaší a vařená zelenina. Jako desert většinou buď koláč, zmrzlina či ovoce. Čaj si na snídani studenti mohou připravovat sami. Velikost a počet položek v balíčku není přesně dán. Jsou rodiny, které poskytují větší balíčky a menší večeři a naopak. Studenti ale mají možnost si během dne koupit sendvič či jiné občerstvení.


  Co dělat v případě, že má student hlad?

  Nestydět se říci rodině o více jídla (pití, přílohy...) viz. slovníček. Nebude-li mu vyhověno, je třeba, aby se obrátil na průvodce či pedagoga a ten se postará o nápravu. Je potřeba ale rozlišit, kdy dítě má hlad z důvodu, že mu nechutná odlišná strava, nebo opravdu dostává málo jídla.


  Jak se řeší strava na cestu domů?

  Před cestou domů si mají studenti možnost zakoupit potraviny na cestu zpět v některém supermarketu v Anglii (nejčastěji v Londýně). Dále mohou využít občerstvení typu fast food na trajektu. Pokud nám škola sdělí před odjezdem požadavek, je v autobuse možnost zakoupení teplých párků nebo instantních polévek.


  Jaká strava je poskytována v ubytovnách – Youth Hostelech a v hotelech?

  Pouze snídaně – toasty s máslem a marmeládou, cornflakes s mlékem, káva, čaj či džus. V hostelech mají studenti možnost přípravy večeří z vlastních zdrojů v dobře vybavených kuchyňkách. V hotelech není možnost přípravy vlastní stravy. Někdy bývá zajištěno ubytování bez snídaně.


  Jaké minimální znalosti a zkušenosti musí student splňovat pro pobyt v Anglii?

  Jazykové znalosti – musí umět hostitelské rodině říci, že chce více jídla, je mu zima, případně že ho něco bolí či že je nemocný. Ohlásit se policistovi či jinému dospělému, pokud se ztratíte. Orientační schopnosti – studenti se musí umět  orientovat podle mapy. Musí umět zvládnout skupinovou přepravu metrem v Londýně či Paříži. Samostatnost – umět si sám připravit čaj, psychicky zvládnou být 1 týden bez rodičů. Aktivita – požadují-li studenti cokoliv od rodiny (pustit TV, dostat více jídla, vysvětlit, jak funguje sprcha apod.), musí se na to sami v rodině zeptat. Pokud budou čekat, že to v rodině někoho samo napadne, nedočkají se. Angličané nejsou tak pohostinní jako lidé v ČR. Pokud student jednou odmítne v rodině např. koláč, již mu nebude znovu nabídnut. Angličané nepřemlouvají.


  Jsou potřeba na cestu do Anglie eura?

  ANO. Doporučujeme studenty na cestu vybavit cca 2 EUR na zaplacení WC při průjezdu Německem. V Anglii není možno platit eury.


  Jak můžeme zaplatit zájezd/jazykový kurz?

  Většinou platba probíhá 2x - nejprve záloha a cca měsíc před odjezdem doplatek. Zájezd je možné zaplatit najednou, příp. rozložit platbu na více menších splátek. Platí pravidlo, že zájezd musí být zaplacen 3 týdny před odjezdem. Při platbách vždy uvádějte příslušné číslo účastníka (variabilní symbol), které je uvedeno na přihlášce uprostřed nahoře. Každý účastník má jiné číslo a svoji přihlášku. Jako doklad o zaplacení stačí napsat datum uskutečněné platby a jakým způsobem byla uhrazena (bankovním převodem , složenkou, vkladem hotovosti v bance). Pokud platíte na poslední chvíli (7 dní před odjezdem), je jediný možný způsob úhrady částku hotově složit na pokladně ČSOB na náš účet 673712133/0300. Platby složenkou či platebním příkazem nebudou akceptovány. Chcete-li vystavit fakturu, volejte prosím naši info linku 800 138 241, kde vám sdělíme potřebné náležitosti.


  Co si s sebou vzít za oblečení?

  Počasí v Anglii bývá proměnlivé a někdy i hodně deštivé. Doporučujeme vzít s sebou nepromokavou větrovku, pevnou obuv, náhradní boty, deštník/pláštěnku, přezůvky do rodin. Vždy raději přibalit více věcí než méně.


  Musí si studenti s sebou vozit přezůvky?

  Pro vlastní pohodlí doporučujeme vzít si s sebou přezůvky.


  Co se stane, když dojde k úrazu?

  Studenti, kteří cestují s KRISTOF, jsou kompletně pojištěni. Toto kompletní pojištění v sobě zahrnuje také pojištění léčebných výloh v zahraničí. Jedná-li se o akutní ošetření (nehoda, zlomená noha apod.), bude českému občanovi automaticky poskytnuta první pomoc a základní ošetření (dohoda mezi ČR a Velkou Británií o poskytnutí první pomoci a základního ošetření). Jedná-li se např. o nemoc (angína, chřipka apod.) je třeba volat asistenční službu v ČR, která sdělí k jakému lékaři zajít. Pojištění zahrnuje: úhradu léků, rentgenu, zubní ošetření, převoz do nemocnice, případný převoz do ČR. Cítí-li student, že je nemocný, musí tuto skutečnost ihned nahlásit pedagogovi či průvodci, kteří se postarají o ošetření, jinak hrozí nakažení dalších účastníků zájezdu.


  Co dělat při ztrátě pasu?

  Není třeba propadat panice. Ztrátu je třeba ihned nahlásit průvodci, pedagogovi a ten vzniklou situaci vyřeší. Doporučujeme vzít si s sebou na zájezd také kopii cestovního pasu (vytištěnou nebo uloženou elektronicky v mobilu). V případě ztráty se tím urychlí vydání náhradního cest.dokumentu.


  Mám počkat s výměnou liber až do Anglie, nebo stačí eura?

  Ne. Oproti Anglii jsou výhodnější podmínky pro směnu českých korun za libry v ČR. Vybavit studenty na cestu jenom měnou euro nestačí.


  Co se stane, když naše dítě v rodině či v autobuse něco rozbije?

  Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení majetku hostitelské rodiny, jiné osoby či v autobuse, dotyčný student/ka musí na místě způsobenou škodu uhradit. V případě neúmyslně způsobené škody je spoluúčast 3.000 Kč, kterou student uhradí na místě (nebo bezprostředně po návratu do ČR osobě, která za něj škodu uhradila). Převyšuje-li vzniklá škoda hranici 3.000 Kč, uhradí ji pojišťovna. Vždy je nutné vzniklou škodu zdokumentovat (pořídit fotografie) a sepsat s průvodcem, pedagogem a poškozeným zápis o vzniku škody (kdo ji způsobil, výpovědi příp. svědků apod).


  Co si s sebou určitě nebrat?

  Ostré předměty, hlavně nože. Z bezpečnostních důvodů Vám je kontrola při vstupu na trajekt nebo do památek zabaví.


  Zavazadla v autobuse.

  Doporučujeme rozdělit zavazadla na větší a menší. Větší dát do zavazadlového prostoru a menší (příruční) si vzít s sebou na palubu autobusu. Do příručního zavazadla doporučujeme přibalit osobní věci a případné cennosti. Vzhledem k omezené kapacitě zavazadlového prostoru autobusu jsou maximální rozměry zavazadla včetně příslušenství (kolečka apod.) 70cm x 50cm x 30cm.. Je-li hodnota zavazadla vyšší než 5.000 Kč, doporučujeme cestujícím tuto skutečnost písemně nahlásit CK. Každé zavazadlo musí být označeno cedulkou se jménem a adresou. Zavazadla v prostoru určeném pro přepravu cestujících nejsou pojištěna.

 
 
 
 
 
 

kristof-theme

 
 
Novinky a newsletter e-mailem

Zanechte nám svůj email a získejte možnost pravidelně odebírat aktuální informace a akce.

Přihlášení k odběru novinek