KRISTOF Všeobecné informace Nejčastější otázky

Katalog 2020

Připravili jsme pro vás nový katalog na rok 2020! V případě zájmu nás prosím kontaktujte na naší bezplatné lince 800 138 241 nebo na e-mail liberec@kristof-jazyky.cz. CK KRISTOF - katalog 2020 (PDF, 5,4MB)
zobrazit více
 
 

Informace pro účastníky - Nejčastější otázky

           Jaké je složení anglických rodin?

          Studenti jsou většinou ubytováni v rodinách buď mladších manželů, kteří mají volný 
          pokoj, nebo v rodinách, kde děti již s rodiči nebydlí nebo studují na vzdálených 
          univerzitách. Ve většině rodin byly již dříve ubytováni čeští studenti a tak znají jejich
          nároky a požadavky, některé jsme i osobně navštívili a známe standard ubytování. V 
          některých případech – a to platí hlavně pro Londýn – mohou být studenti ubytováni v
          rodinách jiné barvy pleti. Tuto skutečnost se dozvíme až při příjezdu a nemůžeme ji 
          žádným způsobem ovlivnit.


 1. Jaká je životní úroveň anglických rodin?

  Úroveň je velmi různá a v každém městě odlišná. Pro rodiny je tento způsob ubytování významným zdrojem příjmů. Většina rodin pochází ze střední vrstvy. Obvykle jeden z rodičů pracuje na poloviční úvazek či vykonává sezónní práci.


  Jaké odlišnosti může student očekávat a co je na místě nejvíce překvapí?

  V první řadě je v Anglii jiný životní styl. Většina Angličanů zastává názor, že život je příliš krátký a čas věnovaný úklidu lze využít jinak – proto úprava a úklid v domě spíše odpovídá stavu našich dětských pokojů. České studenty většinou překvapí, že anglické domky a pokojíky jsou hodně malé, zahrádka je spíše betonový plácek, domy jsou 2 - 3 podlažní a v každém patře cca 2 - 3 malé pokojíky. Koupelnová baterie není společná pro teplou a studenou vodu (jak ji známe u nás), ale na jedné straně umyvadla či vany je kohoutek na teplou a na druhé straně kohoutek na studenou vodu. Také pouštění sprchy není tak jednoduché jako u nás. Angličané se nepřezouvají a doma chodí v botách. Na stěnách je velké množství talířků, hrnečků (např. s portréty princezny Diany či navštívených míst).


  V jakém počtu budou studenti v rodinách ubytováni?

  Studenti si sami zvolí, s kým chtějí být ubytováni. Dle jejich přání budou ubytováni po dvojicích, trojicích či čtveřicích v jedné rodině. V případě krátkých zájezdů na 2-3noci je ubytování zpravidla po trojicích a čtveřicích v jedné rodině. U delších zájezdů a především u jazykových kurzů se snažíme o ubytování po dvojicích v jedné rodině. Konečné rozhodnutí je však na zahraničním partnerovi, které nemůžeme měnit. Na ubytování po dvojicích není nárok a v případě, že jsou studenti ubytováni 3 - 4 v jedné rodině, nelze požadovat slevu či uplatnit reklamaci.


  Mohu bydlet v rodině sám?

  V některých městech a mimo hlavní sezónu je možné samostatné ubytování, za které se připlácí cca 2 GBP/noc. Samostatné ubytování znamená, že v rodině je pouze jedna osoba české národnosti, mohou zde ale být ubytováni studenti z jiných zemí. Požadujete-li samostatné ubytování, kontaktujte naši kancelář s dostatečným předstihem – nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem.


  Máme přivést rodinám nějaký dárek?

  Vozit dárky nedoporučujeme. Nejedná se o výměnný pobyt. Za ubytování si rodiny účtují peníze. Rozhodně nedoporučujeme dávat dárek hned první den, ale spíše až na konci pobytu. Poskytnutí dárku je výraz spokojenosti s ubytováním a službami rodiny. Dále nedoporučujeme vozit jako dárek alkoholické nápoje, ale spíše nějakou maličkost – keramický hrnek či informace o vašem městě v anglickém jazyce.


  Jak je to v Anglii se zásuvkami? Je potřeba adaptér?

  Ano, pro funkci českých elektrických spotřebičů je potřeba mít adaptér. Jeho zakoupení je možné až na místě v hodnotě cca 1 GBP nebo již v ČR za cca 150 Kč. Některé rodiny adaptéry mají.


  Budeme znát kontakt na anglické rodiny?

  Obvykle cca 2 - 3 dny před odjezdem zasíláme škole kontaktní údaje - adresy a tel. spojení na anglické rodiny. V posledních letech se čím dál častěji stává, že těsně před odjezdem dochází ke změnám jak v samotných účastnících zájezdu (někdo ze studentů stornuje svou účast na zájezdu a poté se jeho spolubydlícímu musí změnit rodina) či dochází ke změně v hostitelských rodinách - např. onemocnění apod. V takovém případě konečný seznam nezasíláme, aby nedocházelo ke zmatečným informacím. Zaslání seznamu rodin není z naší strany povinné a není možno ho vyžadovat.


  Smí studenti po večeři opouštět rodiny?

  Z důvodu bezpečnosti nesmí studenti opustit rodiny ve večerních hodinách. V případě, že rodinu opustí, KRISTOF ani doprovázející pedagogové nenesou žádnou odpovědnost za studenta.


  Stává se, že jsou studenti s rodinami nespokojeni a naopak rodiny nespokojené se studenty?

  Ve výjimečných případech může nastat situace, že rodina si s českým studentem neporozumí. Většina těchto nedorozumění vzniká z mylné představy o úrovni anglických rodin a života v Anglii - úroveň rodin je stejná, případně nižší než v ČR. Studenti se v rodinách během roku střídají po 3 – 5 dnech, a tak nemůžete od rodin očekávat, že si se studenty budou do noci povídat, či že je budou brát na výlety apod. Další problém nastává v okamžiku, kdy student je alergik a bydlí např. v rodině, která má zvířata anebo v případě, kdy student není dostatečně zdvořilý a chová se nevhodně v rodině (např. je hlučný, kouří na pokoji, přijde opilý, skáče po posteli, rozbije nějakou věc a neohlásí to, vodí si do rodiny návštěvy apod.)


  Co by měl student udělat v případě, že není s rodinou spokojen?

  Nejdříve se pokusit vše vyřešit sám. Pokud je problém se stravou, měl by říci, co jí a co ne, případně že by chtěl více jídla. Pokud problémy přetrvávají, tak vše nahlásit našemu průvodci. Ten do rodiny zajde a zjistí skutečný stav věci. Většina nedorozumění vzniká malou znalostí angličtiny (studenti nedokáží poprosit rodinu o více jídla, vysvětlení jak funguje sprcha, neumí zapnout topení apod.) Průvodce se nejprve pokusí vše vyřešit na místě. Nejde-li věc řešit na místě, pokusí se přestěhovat studenta do jiné rodiny. Naše cestovní kancelář se snaží předejít těmto nedorozuměním tím, že každý student obdrží speciální slovníček, dostane pokyny jak se chovat v rodinách a v neposlední řadě naši zkušení průvodci vše dětem před příjezdem do rodin vysvětlí.


  Jede s námi průvodce a jaká je náplň jeho práce?

  Ano, průvodce je standardně u každého zájezdu či jazykového kurzu. V případě, kdy si škola nepřeje našeho průvodce, vykonává jeho služby jeden z pedagogů. Průvodce podává výklad o navštívených městech, památkách, řeší připomínky studentů. Průvodce nemá odpovědnost ani neprovádí dohled nad studenty.


  Jací lektoři studenty vyučují a jak probíhá výuka?

  Žáci jsou vyučováni výhradně britskými lektory s patřičnou kvalifikací pro výuku angličtiny. První den jsou studenti rozděleni do skupin dle svých jazykových znalostí. 1 lekce zpravidla trvá 45 - 50 min. Přestávky následují vždy po 45 - 50 min. výuky v intervalu 5 - 10 min. Studenti jsou vybaveni studijními materiály. Slovník, sešit a psací potřeby má každý svoje.


  V jakých školách probíhá výuka?

  Jedná se o renomované jazykové školy či vzdělávací agentury. Většina z nich jsou uznány i Britskou radou – institucí, která dohlíží nad kvalitou úrovně výuky. Na závěr každého kurzu obdrží studenti certifikát o absolvování kurzu.


  Jakými pravidly se studenti ve škole musí řídit?

  Předně nesmí mluvit česky – je to nezdvořilé vůči lektorům, kteří jim nerozumí. Dále se řídi základními pravidly slušného chování – nepoškozovat majetek školy, nebýt hlučný a nerušit ostatní studenty.


  Kdy a jak mohu telefonovat do hostitelské rodiny?

  Nejlepší čas je v 21:30 - 22:00 hodin našeho času (v té době je v Anglii o 1 hodinu méně, studenti jsou již zpět z odpoledního výletu a jsou po večeři). Nejprve musíte vytočit mezinárodní číslo Velké Británie 0044 a dále pak kód města a naposledy již samotné číslo do rodiny. V některých případech se stává, že rodina nemá telefon, nebo je tento telefon odpojený. V tom případě doporučujeme dítě vybavit mobilním telefonem a veškerou komunikaci řešit přes mobilní telefon. Mít telefon (pevnou linku) není povinnost hostitelské rodiny a proto nemůže být vyžadována. (Voláte-li do Hastings, budete vytáčet: 0044 1424 xxxxxx, kde xxxxxx je číslo do rodiny, které Vám před odjezdem sdělíme).


  Jaká strava je poskytována v hostitelských rodinách?

  Většinou plná penze, to znamená snídaně, obědový balíček a teplá večeře. Strava začíná večeří v den příjezdu do rodiny a končí snídaní a obědovým balíčkem v den odjezdu. Snídaně – toasty s máslem a marmeládou, cornflakes s mlékem, káva, čaj či džus. Obědový balíček obdoba našich školních svačin – toast s máslem, šunkou či sýrem, ovoce, sušenka, pití. Večeře – špagety, pizza, maso (ryba, skopové, hovězí či vepřové) s brambory, hranolky nebo kaší a vařená zelenina. Jako desert většinou buď koláč, zmrzlina či ovoce. Čaj, příp. kávu, si na snídani studenti mohou připravovat sami. Velikost a počet položek v balíčku není přesně dán. Jsou rodiny, které poskytují větší balíčky a menší večeři a naopak. Studenti ale mají možnost si během dne koupit sendvič či jiné občerstvení.


  Co dělat v případě, že má student hlad?

  Nestydět se říci rodině o více jídla (pití, přílohy...) viz. slovníček. Nebude-li mu vyhověno, je třeba, aby se obrátil na průvodce či pedagoga a ten se postará o nápravu. Je potřeba ale rozlišit, kdy dítě má hlad z důvodu, že mu nechutná odlišná strava, nebo opravdu dostává málo jídla.


  Jak se řeší strava na cestu domů?

  Před cestou domů si mají studenti možnost zakoupit potraviny na cestu zpět v některém supermarketu v Anglii (nejčastěji v Londýně). Dále pak mohou využít některých občerstvení typu Fast food (obdoba McDonalds) na trajektu. Pokud nám škola sdělí před odjezdem, je v autobuse možnost zakoupení instantních polévek a párků.


  Jaká strava je poskytována v ubytovnách – Youth Hostelech a v hotelech?

  Pouze snídaně – toasty s máslem a marmeládou, cornflakes s mlékem, káva, čaj či džus. V hostelech mají studenti možnost přípravy večeří z vlastních zdrojů v dobře vybavených kuchyňkách. V hotelích není možnost přípravy vlastní stravy. Někdy bývá zajištěno ubytování bez snídaně.


  Jaké minimální znalosti a zkušenosti musí student splňovat pro pobyt v Anglii?

  Jazykové znalosti – musí umět hostitelské rodině říci, že chce více jídla, je mu zima, případně že ho něco bolí či že je nemocný. Ohlásit se policistovi či jinému dospělému, pokud se ztratíte. Orientační schopnosti – studenti se musí umět  orientovat podle mapy. Musí umět zvládnout skupinovou přepravu metrem v Londýně či Paříži. Samostatnost – umět si sám připravit čaj, psychicky zvládnou být 1 týden bez rodičů. Aktivita – požadují-li studenti cokoliv od rodiny (pustit TV, dostat více jídla, vysvětlit, jak funguje sprcha apod.), musí se na to sami v rodině zeptat. Pokud budou čekat, že to v rodině někoho samo napadne, nedočkají se. Angličané nejsou tak pohostinní jako lidé v ČR. Pokud student jednou odmítne v rodině např. koláč, již mu nebude znovu nabídnut. Angličané nepřemlouvají.


  Jsou potřeba na cestu do Anglie eura?

  ANO. Doporučujeme studenty na cestu vybavit cca 2 EUR na zaplacení WC při průjezdu Německem. V Anglii není možno platit eury.


  Jak můžeme zaplatit zájezd/jazykový kurz?

  Většinou platba probíhá 2x - nejprve záloha a cca měsíc před odjezdem doplatek. Můžete i zájezd či kurz zaplatit najednou, nebo i na několik splátek. Platí pravidlo, že zájezd musí být zaplacen 3 týdny před odjezdem. Při všech platbách prosím vždy uvádějte příslušné číslo účastníka (variabilní symbol), které je uvedeno na přihlášce uprostřed nahoře. Každý účastník má jiné číslo a svoji přihlášku. Jako doklad o zaplacení stačí napsat datum uskutečněné platby a zda byla platba poslána poštovní složenkou, převodem z vašeho běžného účtu či jste peníze vložili rovnou na náš účet u ČSOB. Pokud platíte na poslední chvíli (7 dní před odjezdem), je jediný možný způsob úhrady částku hotově složit na pokladně ČSOB na náš účet 673712133/0300. Platby složenkou či platebním příkazem nebudou akceptovány. Chcete-li vystavit fakturu, volejte prosím naši info linku 800 138 241, kde vám sdělíme potřebné náležitosti.


  Co si s sebou vzít za oblečení?

  Počasí v Anglii bývá proměnlivé a někdy i hodně deštivé. Doporučujeme vzít s sebou nepromokavou větrovku, pevnou obuv, náhradní boty. Vždy raději přibalit více věcí než méně.


  Musí si studenti s sebou vozit přezůvky?

  Pro vlastní pohodlí doporučujeme vzít si s sebou přezůvky.


  Co se stane, když dojde k úrazu?

  Studenti, kteří cestují s KRISTOF, jsou kompletně pojištěni. Toto kompletní pojištění v sobě zahrnuje také pojištění léčebných výloh v zahraničí. Jedná-li se o akutní ošetření (nehoda, zlomená noha apod.), bude českému občanovi automaticky poskytnuta první pomoc a základní ošetření (dohoda mezi ČR a Velkou Británií o poskytnutí první pomoci a základního ošetření). Jedná-li se např. o nemoc (angína, chřipka apod.) je třeba volat asistenční službu v ČR, která sdělí k jakému lékaři zajít. Naše kompletní pojištění v sobě především zahrnuje: úhradu léků, úhradu rentgenu, zubní ošetření, převoz do nemocnice, případný převoz do ČR. Cítí-li student, že je nemocný, musí tuto skutečnost ihned nahlásit pedagogovi či průvodci, kteří se postarají o ošetření, jinak hrozí nakažení dalších účastníků zájezdu (nejčastěji klimatizací v buse).


  Co dělat při ztrátě pasu?

  Není třeba propadat panice. Ztrátu je třeba ihned nahlásit průvodci, pedagogovi a ten vzniklou situaci vyřeší. Doporučujeme opatřit si kopii zadní strany pasu.


  Mám počkat s výměnou liber až do Anglie, nebo stačí eura?

  Ne. Oproti Anglii jsou výhodnější podmínky pro směnu českých korun za libry v ČR. Vybavit studenty na cestu jenom měnou euro nestačí.


  Co se stane, když naše dítě v rodině či v autobuse něco rozbije?

  Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení majetku hostitelské rodiny, jiné osoby či v autobuse, dotyčný student/ka musí na místě způsobenou škodu uhradit. V případě neúmyslně způsobené škody je spoluúčast 3.000 Kč, kterou student uhradí na místě. Převyšuje-li škoda hranici 3.000 Kč, uhradí škodu Kristof či pojišťovna Allianz.


  Co si s sebou určitě nebrat?

  Ostré předměty, hlavně nože. Z bezpečnostních důvodů Vám je kontrola při vstupu na trajekt nebo do památek zabaví.


  Zavazadla v autobuse.

  Doporučujeme rozdělit zavazadla na větší a menší. Větší dát do zavazadlového prostoru a menší (příruční) si vzít s sebou na palubu autobusu. Do příručního zavazadla doporučujeme přibalit osobní věci a případné cennosti. Vzhledem k omezené kapacitě zavazadlového prostoru autobusu jsou maximální rozměry zavazadla včetně příslušenství (kolečka apod.) 70cm x 50cm x 30cm.. Je-li hodnota zavazadla vyšší než 5.000 Kč, doporučujeme cestujícím tuto skutečnost písemně nahlásit CK. Každé zavazadlo musí být označeno cedulkou se jménem a adresou. Zavazadla v prostoru určeném pro přepravu cestujících nejsou pojištěna.

 
 
 
 
 
 

kristof-theme

 
 
Novinky a newsletter e-mailem

Zanechte nám svůj email a získejte možnost pravidelně odebírat aktuální informace a akce.

Přihlášení k odběru novinek