KRISTOF Všeobecné informace Doplňkové informace

Katalog 2024

Připravili jsme pro vás nový katalog zájezdů pro školy na rok 2024! V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 485 102 862 nebo na e-mail zajezdy@kristof-jazyky.cz.
CK KRISTOF - katalog 2024
zobrazit více
 
 

Informace pro účastníky - Doplňkové informace

Kapesné, vstupné a jízdné

Na úhradu vstupného do jednotlivých památek a jízdného (hromadná doprava v Londýně) doporučujeme částku cca 50-80 GBP/osoba (dle vybraného programu). Konkrétní navštívená místa v rámci zvoleného zájezdu záleží na individuální domluvě se školou / pedagogy. Na vstupné využíváme hromadných slev a skupinových tarifů, a tak studenti zaplatí za vstup jen část opravdové částky. V takovémto případě je třeba, aby pedagogický dozor vybral částku za vstupné předem.
Dále doporučujeme vzít si s sebou cca 50-60 GBP jako kapesné pro osobní potřebu (nákup suvenýrů, ochutnávku tradičních anglických pokrmů, apod.). Většina obchodníků v Británii upřednostňuje bezkontaktní platby - doporučujeme tedy mít s sebou i platební kartu.

 

Cestovní doklady

V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU platí od 1. 10. 2021 nová pravidla pro cestovní doklady. Nově je uznáván jako jediný platný doklad cestovní pas (není nadále možné cestovat pouze s občanským průkazem). Cestovní pas musí být platný po dobu plánovaného pobytu. Studenti cizích národností, kteří nemají český cestovní pas a jsou ze „třetích zemí“ (mimo EU) musí mít na cestu vyřízené vízum (více informací v AKTUALITY - VÍZOVÁ POVINNOST DO UK PRO CESTUJÍCÍ ZE ZEMÍ MIMO EU).
KRISTOF nenese žádnou odpovědnost v případě, že student neobdrží vízum včas před odjezdem a nebude se moci z tohoto důvodu zúčastnit zájezdu uplatňují se běžné stornopoplatky. Veškeré poplatky spojené se zajištěním víza si hradí klient sám.

Klienti, kteří se přihlásí na zájezd, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. Klienti jiné než české národnosti, bez rozdílu, zda v ČR mají trvalý pobyt či nikoliv, se musí informovat na případnou vízovou povinnost jak na ambasádě cílové země, tak i na ambasádách tranzitních států, kterými se projíždí. 

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (kontakt):

Thunovská 14
118 00   Praha 1
tel: 257 402 111
fax: 257 402 296

 

Reklamační podmínky

Pokud nebude vámi objednaná služba jazykového kurzu nebo poznávacího zájezdu odpovídat objednanému standardu, máte právo tuto službu reklamovat, a to následujícím způsobem: Reklamaci podává přímo pedagog nebo student prostřednictvím pedagoga zástupci KRISTOF (průvodce, delegát), který skupinu doprovází. O reklamaci a jejím řešení vyhotoví zástupce KRISTOF zápis. Nebude-li možné závadu fakticky odstranit či kompenzovat, stává se tento zápis podkladem pro poskytnutí slevy z ceny. Tato sleva je poskytnuta spolu s dořešením reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů po podání reklamace. Reklamaci je nutné podat neprodleně tak, aby mohla být zjednána náprava přímo na místě. Reklamaci služeb poskytovaných anglickými partnery je vzhledem k nutnému zjištění skutkové opodstatněnosti reklamace nutné podat ještě před skončením poskytování příslušné služby. Reklamaci služeb poskytovaných českou stranou je možno podat kdykoliv do návratu do ČR. Reklamace, které nebyly podány zástupci KRISTOF do skončení poskytování příslušné služby a o nichž nebyl vyhotoven zápis, nemohou být dále řešeny.

Ceny / slevy

Uvedené ceny jazykových kurzů / poznávacích zájezdů jsou kalkulovány pro skupiny 45 platících osob + 3x pedagogický dozor zdarma. Pro skupiny s nižším počtem platících osob budou ceny přepočítány. Osobám starším 18 let bude účtován příplatek dle druhu čerpaných služeb (o konkrétních případech se informujte v kanceláři). Veškeré ceny jsou kalkulovány dle cenové hladiny a kurzu valut ČSOB ke dni vystavení ceníku. Naše firma si vyhrazuje právo v případě změn cen pohonných hmot nebo devizového kurzu o více než 10% ceny upravit a vydat nový ceník. Tento nový ceník bude platit pro nové objednávky po datu jeho vydání. Pro již potvrzené objednávky s došlou plnou úhradou ceny zůstává platná původní cena. U potvrzených objednávek, které nebyly plně hrazeny, se změna devizového kurzu promítá pouze do poměrné neuhrazené části ceny, a to v max. výši, která je uvedena ve smlouvě.

Ceny jazykových kurzů / poznávacích zájezdů se dají upravit / snížit výběrem vhodného termínu (mimo sezónu), navýšením počtu účastníků zájezdu, změnou typu ubytování, případně nečerpáním všech námi nabízených služeb. Pro podrobnější informace volejte naši linku 485 102 862.

 
 
 
 
 
 

kristof-theme

 
 
Novinky a newsletter e-mailem

Zanechte nám svůj email a získejte možnost pravidelně odebírat aktuální informace a akce.

Přihlášení k odběru novinek