KRISTOF Všeobecné informace Doplňkové informace

Katalog 2023

Připravili jsme pro vás nový katalog zájezdů pro školy na rok 2023! V případě zájmu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 138 241 nebo na e-mail info@mojeanglie.cz.
CK KRISTOF - katalog 2023
zobrazit více
 
 

Informace pro účastníky - Doplňkové informace

Kapesné a výlety

Na úhradu vstupů do jednotlivých památek doporučujeme kapesné cca 40-60 GBP/os. Na vstupné využíváme hromadných slev a skupinových tarifů, a tak studenti zaplatí za vstup jen část opravdové částky. V takovémto případě je třeba, aby pedagogický dozor vybral částku za vstupné předem. Ceny vstupného jsou uvedeny v jednotlivých nabídkových letácích, které obdržíte spolu se smlouvou pro jazykový kurz i poznávací zájezd.

Cestovní doklady

Po vstupu do Evropské unie platí, že: každý účastník musí mít na cestu do zahraničí platný cestovní pas či občanský průkaz. Při cestování po EU můžete mít pouze občanský průkaz. Všechny dokumenty musí být platné po dobu pobytu v zahraničí. Doporučujeme mít s sebou i kopii cestovního dokladu.

Studenti, kteří nejsou občané České republiky či mají jinou národnost než Českou, se musí informovat na aktuální podmínky vstupu na území Velké Británie a Irska na příslušných zastupitelských úřadech. Naše cestovní kancelář neručí za případy, kdy celní úředníci odmítnou vstup na britské území či území jiného státu z důvodu neplatného cestovního dokladu či špatně zajištěného povolení / víza. Studenti z tzv. "třetích zemí" mohou cestovat na školní výlet do Velké Británie bez víza pouze pokud mají vyplněn formulář Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU, který obdrží na pobočkách Cizinecké policie. Tento formulář částečně vyplní rodiče, Cizinecká policie a statutární zástupce školy (ředitel).

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (kontakt):

Thunovská 14
118 00   Praha 1
tel: 257 402 111
fax: 257 402 296

Reklamační podmínky

Pokud nebude vámi objednaná služba jazykového kurzu nebo poznávacího zájezdu odpovídat objednanému standardu, máte právo tuto službu reklamovat, a to následujícím způsobem: Reklamaci podává přímo pedagog nebo student prostřednictvím pedagoga zástupci KRISTOF (průvodce, delegát), který skupinu doprovází. O reklamaci a jejím řešení vyhotoví zástupce KRISTOF zápis. Nebude-li možné závadu fakticky odstranit či kompenzovat, stává se tento zápis podkladem pro poskytnutí slevy z ceny. Tato sleva je poskytnuta spolu s dořešením reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů po podání reklamace. Reklamaci je nutné podat neprodleně tak, aby mohla být zjednána náprava přímo na místě. Reklamaci služeb poskytovaných anglickými partnery je vzhledem k nutnému zjištění skutkové opodstatněnosti reklamace nutné podat ještě před skončením poskytování příslušné služby. Reklamaci služeb poskytovaných českou stranou je možno podat kdykoliv do návratu do ČR. Reklamace, které nebyly podány zástupci KRISTOF do skončení poskytování příslušné služby a o nichž nebyl vyhotoven zápis, nemohou být dále řešeny.

Ceny / slevy

Na předchozích stránkách katalogu jste se dočetli o nabízených destinacích. Ceny jednotlivých nabízených kurzů či zájezdů jsou kalkulovány pro osoby 45 platících osob + 2x pedagogický dozor zdarma. Pro skupiny s nižším počtem platících osob budou ceny přepočítány. Osobám starším 18ti let bude účtován příplatek dle druhu čerpaných služeb (o konkrétních případech se informujte v kanceláři). Veškeré ceny jsou kalkulovány dle cenové hladiny a kurzu valut ČSOB ke dni vystavení ceníku. Naše firma si vyhrazuje právo v případě změn cen pohonných hmot nebo devizového kurzu o více než 5 % ceny upravit a vydat nový ceník. Tento nový ceník bude platit pro nové objednávky po datu jeho vydání. Pro již potvrzené objednávky s došlou plnou úhradou ceny zůstává platná původní cena. U potvrzených objednávek, které nebyly plně hrazeny, se změna devizového kurzu promítá pouze do poměrné neuhrazené části ceny, a to v max. výši, která je uvedena ve smlouvě.

Ceny uvedené v katalogu se dají upravit / snížit výběrem vhodného termínu, navýšením počtu účastníků zájezdu, změnou typu ubytování, případně nečerpáním všech námi nabízených služeb. Pro aktuální nabídku volejte naši bezplatnou linku 800 138 241.

 
 
 
 
 
 

kristof-theme

 
 
Novinky a newsletter e-mailem

Zanechte nám svůj email a získejte možnost pravidelně odebírat aktuální informace a akce.

Přihlášení k odběru novinek