KRISTOF Všeobecné informace Pojištění

Katalog 2023

Připravili jsme pro vás nový katalog zájezdů pro školy na rok 2023! V případě zájmu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 138 241 nebo na e-mail info@mojeanglie.cz.
CK KRISTOF - katalog 2023
zobrazit více
 
 

Pojištění

Informace pro účastníky - Pojištění

Ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a. s. poskytujeme všem účastníkům zájezdu / kurzu nadstandardní pojištění. Toto pojištění plně odpovídá pokynům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj. 16741/97-20 k výjezdům základních a středních škol do zahraničí a vyhlášce o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky podle § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 vyhlášky č. 454/2006 Sb.

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy, léky, transporty, repatriacebez limitu
akutní zubní ošetřenído výše 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěnéhomax. 5 dní/2 000 Kč na den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem1 500 000 Kč
 

Úrazové pojištění

smrt úrazem200 000 Kč
trvalé následky úrazu; poměrné plnění z pojistné částky400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení100 Kč
 

Pojištění zavazadel

odcizená, poškozená nebo ztracená zavazadlazákladní limit20 000 Kč
 připojištění50 000 Kč
 

Pojištění odpovědnosti za škodu

odpovědnost za škodu na životě a zdraví2 000 000 Kč
odpovědnost za škodu na věci1 000 000 Kč
škody následné100 000 Kč
spoluúčast5 000 Kč
 

Doplňkové asistenční služby

doplňkové asistenční služby35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí35 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště5 000 Kč
 

Pojištění stornovacích poplatků

pojištění stornovacích poplatkůbez limitu, pokud není uvedeno jinak
spoluúčast20%
pojištění stornovacích poplatků v sazbách 10KPA, 17KPA, 24KPA, 7LPA, 10LPAmax. 15.000 Kč na osobu
 
 

Stornopodmínky

Smlouvu o zájezdu na jazykový kurz / poznávací zájezd mají účastníci právo kdykoliv zrušit. Vzhledem k tomu, že na základě smlouvy (a Vašich záloh) poukazujeme platby našim partnerům v ČR i v cizině, jsme nuceni v případě odstoupení od smlouvy účtovat níže uvedené stornopoplatky. Rozhodující pro určení výše stornopoplatku je den písemného doručení vašeho storna do kanceláře KRISTOF. Stornopoplatek není účtován, pokud jsou za stornované osoby zajištěni náhradníci.

Výše storno poplatků

ode dne podepsání Smlouvy o zájezdu až 120 dnů před odjezdem  ...  1.000 Kč / osoba
119 dnů - 60 dnů před odjezdem  ...  30 % ceny zájezdu / osoba
59 dnů - 30 dnů před odejzdem  ...  50 % ceny zájezdu / osoba
29 dnů - 15 dnů před odjezdem  ...  70 % ceny zájezdu / osoba
14 dnů - 7 dnů před odjezdem  ...  90 % ceny zájezdu / osoba
6 a méně dnů před odjezdem  ...  100 % ceny zájezdu / osoba
 

Připomínáme, že jsou všichni účastníci pojištění pro případ zrušení účasti na kurzu / zájezdu a v případě STORNA vyplatí pojišťovna 80 % ze stornopoplatků. Jiná, než písemná zrušení účasti nepřijímáme. O oprávněnosti storna vždy rozhoduje pojišťovna.
Veškeré podklady pro pojišťovnu Vám na požávání zašleme.
Při podání hlášení elektronicky, postupujte podle pokynů
zde

Příklad storna

Termín zrušení: 28 dnů před odjezdem tj. 70% z ceny zájezdu
Cena zájezdu 6.000 Kč
Stornopoplatek 4.200 Kč
KRISTOF vrátí 1.800 Kč
Pojišťovna vrátí 3.360 Kč (80 % ze 4.200 Kč)
Klient celkem obdrží nazpět 5.160 Kč

Záruka návratu

Všichni účastníci kurzů a zájezdů mají zajištěn bezproblémový návrat zpět do ČR – toto pojištění plně odpovídá novému zákonu o cestovních kancelářích. CK KRISTOF má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Kopii poj. smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře naleznete v dokumentech ke stažení.

 
 
 
 
 

kristof-theme

 
 
Novinky a newsletter e-mailem

Zanechte nám svůj email a získejte možnost pravidelně odebírat aktuální informace a akce.

Přihlášení k odběru novinek