KRISTOF Všeobecné informace Pojištění

Katalog 2024

Připravili jsme pro vás nový katalog zájezdů pro školy na rok 2024! V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 485 102 862 nebo na e-mail zajezdy@kristof-jazyky.cz.
CK KRISTOF - katalog 2024
zobrazit více
 
 

Pojištění

Informace pro účastníky - Pojištění

Součástí ceny poznávacích zájezdů / jazykových kurzů v délce trvání  2 a více dnů je komplexní cestovní pojištění od Slavia pojišťovny, které navíc zahrnuje pojištění COVID-19 - úhrada léčebných výloh spojených s nemocí COVID-19, preventivní karanténa - ubytování a stravovaní, které nehradí místní úřady, zaplatí pojišťovna do limitu 35 000 Kč pro jednu osobu. Do stejného limitu (35 000 Kč na osobu) uhradí také náklady na dopravu do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu.
Pojistné podmínky pro cestovní pojištění 05/2022
 
 

Stornopodmínky

Klient má právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy s KRISTOF (stornovat zájezd). Zájezd je možné zrušit pouze písemně, a to výhradně klientem, který Smlouvu uzavřel, popř. jeho zákonným zástupcem. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení od zájezdu doručeno KRISTOF (e-mailem, osobně, doporučeným dopisem). Vzhledem k tomu, že uzavření Smlouvy je podkladem k poukazování plateb českým i zahraničním partnerům, je klientovi účtován stornopoplatek z ceny zakoupených služeb. Výše stornopoplatku se stanovuje procentuální sazbou z ceny zájezdu uvedené ve Smlouvě podle dnů zbývajících do konání zájezdu (započítává se den, kdy došlo ke stornování zájezdu, nezapočítává se den, ve kterém má být poskytnuta první služba):

Výše stornopoplatků u autobusových zájezdů (5 a více dní):
•  od uzavření smlouvy do 120 dnů před odjezdem .......................... 1000 Kč / osoba

  119 - 60 dnů před odjezdem ............................................ 30% ceny zájezdu / osoba
•  59 - 30 dnů před odjezdem .............................................. 50% ceny zájezdu / osoba
•  29 - 15 dnů před odjezdem .............................................. 70% ceny zájezdu / osoba
•  14 - 7 dnů před odjezdem ...............................................  90% ceny zájezdu / osoba
•   6 a méně dnů před odjezdem ........................................ 100% ceny zájezdu / osoba


Výše stornopoplatků u krátkých autobusových zájezdů (2 - 4 dny):
•  od uzavření smlouvy do 60 dnů před odjezdem .......... 30% ceny zájezdu / osoba
•  59 - 20 dnů před odjezdem .............................................. 50% ceny zájezdu / osoba
•  19 - 7 dnů před odjezdem ................................................ 80% ceny zájezdu / osoba
•    6 a méně dnů před odjezdem ...................................... 100% ceny zájezdu / osoba


Výše stornopoplatků u leteckých zájezdů:
•  od uzavření smlouvy do 150 dní před odletem ........................... 1 000 Kč / osoba (nevratná záloha) 
•  149 - 90 dní před odletem ............................................... 30% ceny zájezdu / osoba  
•   89 - 30 dní před odletem ................................................. 70% ceny zájezdu / osoba
•   29 a méně dní před odletem ......................................... 100% ceny zájezdu / osoba


Připomínáme, že jsou všichni účastníci pojištěni pro případ zrušení účasti na kurzu / zájezdu a v případě STORNA vyplatí pojišťovna 80% ze stornopoplatků. Jiná, než písemná zrušení účasti nepřijímáme. O oprávněnosti storna vždy rozhoduje pojišťovna.

Veškeré podklady pro pojišťovnu Vám na požádání zašleme. Při podání hlášení elektronicky, postupujte podle pokynů zde.

Příklad storna (5ti denní zájezd do Anglie)

Termín zrušení: 28 dnů před odjezdem tj. 70% z ceny zájezdu
Cena zájezdu 6 000 Kč
Stornopoplatek 4 200 Kč (70% z 6 000 Kč)
KRISTOF vrátí 1 800 Kč
Pojišťovna vrátí 3 360 Kč (80% ze 4 200 Kč)
Klient celkem obdrží nazpět 5 160 Kč

 
 

Pojištění jednodenních zájezdů

Součástí cen všech jednodenních zájezdů do zahraničí je cestovní pojištění od České podnikatelské pojišťovny, které zahrnuje léčebné výlohy v zahraničí. Podrobné informace o rozsahu pojištění Pojistné podmínky pro pojištění LV v zahraničí VPPLV1_22.

Informace o možnosti rozšíření o další produkty (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno zájezdu) jsou k dispozici v kanceláři KRISTOF.

 
 

Záruka návratu

Všichni účastníci kurzů a zájezdů mají zajištěn bezproblémový návrat zpět do ČR – toto pojištění plně odpovídá novému zákonu o cestovních kancelářích. CK KRISTOF má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Kopii poj. smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře naleznete v dokumentech ke stažení.

 
 
 
 
 

kristof-theme

 
 
Novinky a newsletter e-mailem

Zanechte nám svůj email a získejte možnost pravidelně odebírat aktuální informace a akce.

Přihlášení k odběru novinek